Konrad Krzyzanowski


Konrad Krzyzanowski

Remarcabil reprezentant al artei moderne poloneze (născut la 18.02.1872 în localitatea Kremiencjuk –Ucraina – decedat la 25.02.1922 la Varşovia), Kornad Krzyzanowski reprezintă un alt nume din florilegiul valorilor creative de standard european care şi-a fixat rădăcinile biografice de excepţie în mediul cultural transnaţional generat de Simon Hollósy în coloniile sale artistice de la Baia Mare. A început să studieze desenul şi pictura în capitala Ucrainei, la Şcoala de Artă Mikolaj Muraskoi. Între 1892 şi 1897 a frecventat la Sankt Petresburg cursurile Academiei Imperiale de Arte Frumoase. În acest mediul academic a avut contacte artistice semnificative cu Ilja Repin. Rebel şi iconoclast, s-a antrenat într-un incident cu rectorul academiei, fiind apoi exmatriculat, dimpreună cu alţi şapte studenţi. Ratează astfel obţinerea diplomei academice. Se mută apoi la München unde, între 1897 şi 1900, frecventează sezoanele de iarnă ale cursurilor Şcolii particulare de pictură Simon Hollósy. Verile le petrece însă la Baia Mare, devenind unul dintre cei mai reprezentativi produşi ai pedagogiei artistice promovate de maestrul armean născut la Sighetul Marmaţiei.

Konrad Krzyzanowski – Portretul lui Józef Piłsudski 1920

Muzeul Armatei Poloneze, Varşovia, sursa: wikipedia

ACTIVITATEA LA BAIA MARE

După incidentul ce a condus la expulzarea sa de la Academia din Sankt Petersburg se reîntoarce la Kiev. Din capitala ucraineană pleacă în Germania. Acolo, probabil sub impresia incidentului petersburghez, ignoră cu desăvîrşire mediul educaţional de la Academia Regală Bavareză de Arte Frumoase, optând exclusiv pentru continuarea studiilor în varianta liberă oferită în Şcoala Hollósy. Interesat să reia şi dezvolte experienţele plein air-iste precedente, din Ucraina, artistul se înscrie şi participă la cea de-a treia colonie studenţeşti de vară organizată în 1898 la Baia Mare. Revine aici în anul următor şi desfăşoară o activitate deosebit de laborioasă, realizând un număr apreciabil de studii de portrete şi peisaje, deopotrivă în atelier şi în plein air. Zece asemenea piese au fost prezentate publicului băimărean în cadrul celei de-a Doua Expoziţii de Artă organizată de studenţii Şcolii Hollósy. Apoi, în decembrie 1899, ele au fost prezentate de asemenea la Budapesta, în cadrul secţiunii Şcolii Hollósy a celei de-a Treia Expoziţii a Coloniei de la Baia Mare. Creaţia lui Krzyzanowski a beneficiat atunci de o foarte bună primire din partea presei budapestane.

Konrad Krzyzanowski – Portret Bronislaw Ostrowski, 1901

Muzeul Naţional din Varşovia, sursa: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Krzyzanowski/Index.htm

Episoadele participărilor sale la viaţa expoziţională băimăreană sunt prea puţin cunoscute exegeţilor polonezi ai biografiei artistului. Mai mult, necunoscut este în primul rând faptul că însuşi debutul său public s-a petrecut la Baia Mare, cu prilejul expoziţiei din 1899 a studenţilor Şcolii Hollósy. Acest detaliu are o semnificaţie evenimenţială importantă în reconstituirea corectei cronologii a biografiei sale întrucât a precedat, cu cîteva săptămîni, prima sa participare, tot cu lucrări realizate în colonia de la Baia Mare, la expoziţia anuală, din toamna anului 1899, a Expoziţia Anuală A societăţii Prietenilor Artei din Varşovia.

Experienţele artistice consumate la Baia Mare, în coloniile de vară, au avut un rol de seamă în adâncirea interesului lui Konrad Krzyzanowski pentru peisagistică şi pentru studiul plein air-ist al naturii, domenii ce aveau să definească direcţiile prevalente ale creaţiei sale de maturitate.

dr. Tiberiu Alexa

director, Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

%d blogeri au apreciat: