Programări Vizite


Mai multe detalii despre programarea vizitelor și regulamentul de vizitare găsiți pe pagina web a muzeului.

Programari

Comunicat de presă


Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

anunţă

reluarea parțială a activităților cu publicul

 

Circuitul expozițional temporar al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» va fi deschis pentru vizitare începând de miercuri, 24 iunie 2020.

Accesul publicului este posibil de miercuri până duminică, în intervalul orar 10,00 – 16,30, exclusiv prinprogramare prealabilă, cu respectarea regulilor obligatorii stabilite de conducerea muzeului, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă, în condiţiile ridicării graduale a restricţiilor în conformitate cu Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

ACCESUL • VIZITAREA EXPOZIȚIILOR • COMPORTAMENTUL ADECVAT ÎN MUZEU

Reguli obligatorii pentru prevenirea infectărilor în contextul pandemiei generate de COVID-19

 

ACCESUL în muzeu se face prin:

 • programare prealabilă online a vizitei la adresa http://www.muzartbm.ro/programari-vizite/ cu cel puțin 24 ore înaintea vizitei planificate;
 • bilet de acces care se achiziționează de la casieria muzeului: plata se face exclusiv în numerar, la următoarele tarife: preț întreg (adulți) – 3 lei; preț redus (tineret) – 2 lei;
 • restricționarea la prezența unui singur vizitator / unui singur grup familial (maximum 4 persoane) în circuitul de vizitaredatorită imposibilității asigurării unui circuit unidirecțional – cu puncte de intrare / ieșire distincte;
 • intrarea unui nou vizitator / grup familial, conform programului de vizitare, se va face numai după ieșirea vizitatorului / grupului familial precedent din incinta muzeului;
 • efectuarea obligatorie a triajului observaţional: nu se permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
 • termometrizarea noncontact a tuturor vizitatorilor de către personalul instituţiei special desemnat în acest sens: nu se permite accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală ce depăşeşte 37,3°C;
 • se interzice accesul persoanelor care vor refuza să le fie verificată temperatura prin termometrizarea noncontact;
 • dezinfectarea încălţămintei folosind covoarele decontaminante (cu dezinfectant pe bază de alcool) la intrarea în muzeu, respectiv la intrarea în holul de primire;

 

VIZITAREA EXPOZIȚIILOR se face prin:

 • programul de vizitare: miercuri – duminică, între orele 10:00 – 17:00;
 • intervalul 13:05-13:50: pauză de 45 de minute pentru efectuarea dezinfecţiei şi a aerisirii spaţiilor expoziţionale;
 • 25 de minute – durata maximă a vizitei;
 • ora 16:30: eliberarea ultimului bilet de intrare;
 • orele de intrare: 10:00, 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30;
 • orele de ieșire: 10:25, 10:55; 11:25; 11:55; 12:25; 12:55; 14:25; 14:55; 15:25; 15:55; 16:25; 16:55;

 

COMPORTAMENTUL ADECVAT ÎN MUZEU se face prin:

 • purtarea obligatorie a unei măști medicale, sau non-medicale, pe întreaga durată a vizitei: masca se poziţionează astfel încât să acopere integral nasul, gura şi bărbia;
 • dezinfectarea mâinilor folosind dispozitivele noncontact prevăzute cu dezinfectant pe bază de alcool, înainte și după utilizarea bancnotelor și monedelor la casierie (pentru plata biletelor de acces) și, respectiv, la standul cu suvenire (pentru achiziționarea produselor oferite);
 • distanţarea fizică de siguranţă – cel puţin 2 m faţă de ceilalţi vizitatori şi față de personalul muzeului;
 • respectarea circuitului de vizitare stabilit în spațiile de trecere, în interiorul sălilor de expunere și în zona standului cu suvenire, precum şi indicaţiile personalului de supraveghere şi ale serviciului de pază;
 • interzicerea atingerii artefactelor aflate în expunere;
 • restrângerea la maximum posibil a interacțiunii între vizitatori și personalul muzeului;
 • suspendarea pe mai departe a ghidajelor și a oricăror alte activități educaționale pentru public.

 

RedeschidereMJACABM

 

Publicul este invitat să admire expoziția temporară tematică „Primăvara. Portretul unui anotimp”, curatori dr. Ioan Angel Negrean și dr. Dorel Topan și Ciclul de micro-expoziții «Lucrarea lunii» – Iunie 2020: „Nándor Deák, Parcul din Baia Mare”.

Circuitul expozițional permanent este închis pentru activitățile cu publicul. Această măsură cu caracter temporar de durată lungă se datorează execuţiei unor lucrări de reparații curente, întreţinere, igienizare, îmbunătăţire a sistemelor de securizare şi, totodată, pentru actualizarea tematicii expoziției permanente cu noi lucrări achiziționate, respectiv restaurate în ultimii zece ani. Acestea reprezintă demersuri în pregătirea «Jubileului 125» pentru aniversarea fondării «Centrului Artistic Baia Mare» din anul 1896.

Informaţii privind eventualele modificări vor fi transmise în timp util.

dr. Tiberiu ALEXA, 

Director

dr. Ioan Angel NEGREAN,   

Coordonator Birou programe şi marketing

Comunicat de presă


MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE»

INFORMARE

privind pregătirile pentru reluarea parţială a activităţilor cu publicul

Conducerea Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă implementarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă, în condiţiile ridicării graduale a restricţiilor în conformitate cu Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

La Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», începând cu data de miercuri 17 iunie a.c., activităţile cu publicul urmează să fie reluate parţial, gradual şi cu condiţia respectării reglementărilor generale, precum şi cu condiţia respectării unor condiţii particulare specifice instituţiei noastre muzeale.

 • Astfel, într-o primă fază, a cărei durată o estimăm până cel puţin la începutul anului şcolar 2020/2021, se va relua doar activitatea de vizitare a circuitului expoziţional temporar.
 • Rămân suspendate pe mai departe celelalte tipuri de activităţi cu publicul (ştiinţifice, educaţionale, de promovare, etc.).
 • Se închide temporar circuitul expoziţional permanent în vederea realizării, în perioada imediat următoare, a unor lucrări de reparaţii curente şi de reabilitare estetică la sălile expoziţionale situate la parterul clădirii principale. După efectuarea acestora şi după scurgerea perioadei legale de carantinare a spaţiilor expoziţionale reabilitate (patru luni calendaristice), urmează să se efectueze operaţiunile curatoriale şi muzeotehnice de actualizare şi înnoire a expoziţiei permanente «Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiţii şi inovaţii», expoziţie care preconizăm să fie redeschisă pentru vizitarea publică printr-un ceremonial festiv la începutul lunii mai 2021 cu prilejul împlinirii jubileului de 125 de ani de la fondarea Centrului Artistic Baia Mare.

Starea de sănătate şi siguranţa vizitatorilor noştri, ale personalului muzeului şi cele ale comunităţii ca întreg, precum şi asigurarea calităţii optimale pentru stările de conservare şi de sănătate ale patrimoniului muzeal pe care îl tezaurizăm – reprezintă priorităţi majore ale muzeului nostru. Pentru a elimina riscurile şi vulnerabilităţile generate de răspândirea COVID-19, şi urmând măsurile luate de autorităţi pe plan naţional şi internaţional, lucrăm la elaborarea unor reguli de desfăşurare a vizitei şi pentru implementarea următoarelor categorii de măsuri:

 • Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală;
 • Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator;
 • Măsuri care privesc angajatorii.

Întrucât configuraţia spaţiilor de acces şi a spaţiilor expoziţionale nu ne permite constituirea unui circuit unidirecţional de vizitare, în vederea respectării măsurilor legale adoptate pentru evitarea infectărilor virale, accesul publicului se va face în regim strict limitat şi controlat:

 1. calendarul vizitelor: săptămânal în zilele de miercuri până duminică, între orele 10-17 (ultima intrare: 16:30)
 2. sunt acceptate doar două tipuri de vizitări:
  • vizita individuală;
  • vizită în grup familial restrâns – maximum 4 persoane din aceeaşi familie;
 3. organzarea vizitării se poate face doar cu programare prealabilă (online şi/sau telefonic);
 4. accesul în incinta muzeului se va face conform orarului (10-16:30), printr-un număr de 12 intrări planificate zilnic, din 30 în 30 de minute, cu o pauză pentru dezinfecţie între orele 12:55-13:55;
 5. intrările şi ieşirile din incinta muzeului sunt astfel corelate încât o nouă intrare nu se efectuează decât după ieşirea prealabilă din spaţiul muzeal a vizitatorului / a vizitatorilor precedenţi, astfel încât să se evite intersectarea vizitatorilor în timpul parcurgerii traseului circuitului muzeal;
 6. durata vizitei nu va depăşi 25 minute, iar pe parcursul acesteia, vizitatorii vor fi asistaţi, îndrumaţi şi supravegheaţi de membrii personalului muzeului special desemnaţi în acest scop;
 7. pe durata efectuării vizitei sale individuale¸vizitatorul are asigurat acces solitar în incinta muzeului (fără a fi pus în situaţia intersectării cu vreun alt vizitator);
 8. numărul maxim al vizitatorilor admişi simultan în circuitul muzeal expoziţional poate fi de cel mult 4 persoane – cu condiţia ca acestea să fie membri ai aceleiaşi familii;
 9. biletele de acces se achiziţionează exclusiv de la casieria muzeului în baza programării prealabile (online şi/sau telefonic), iar plata se face numerar:
 • 3 lei – bilet pentru adult;
 • 2 lei – bilet cu reducere pentru tineri sub 25 de ani (şcolari şi studenţi, pe baza carnetelor specifice); tineretul preşcolar are acces gratuit.
 1. NU este posibilă plata cu card şi nicio altă formă de plată electronică;
 2. Muzeul nu oferă servicii de ghidaj;
 3. accesul în muzeu se face cu respectarea condiţiilor igienico–sanitare specifice prevăzute în reglementările specifice privind prevenţia infectării coronavirale:
 • după verificarea prealabilă a temperaturii prin termoscanare non-contact / refuzul acceptării termoscanării duce automat la interzicerea accesului în incinta muzeului;
 • prin dezinfecţia încălţămintei la pătrunderea în incinta muzeului;
 • cu dezinfectarea mâinilor la dispozitivul aflat la intrarea în muzeu;
 • prin obligativitatea purtării corecte a măştii pe tot parcursul prezenţei în muzeu;
 • prin obligativitatea păstrării distanţării fizice de cel puţin 2 metri, distanţă de separare faţă de personalul muzeului.

 

În paralel cu redeschiderea la public a spaţiului expoziţiilor temporare, continuăm activitatea online a instituţiei noastre, prin canalele de comunicare uzuale:

 1. pagina web: https://www.muzartbm.ro/ ;
 2. pagina blog: https://muzeuldeartabaiamare.wordpress.com;
 3. reţeaua de socializare Facebook: https://www.facebook.com/MJACABM/ ;
 4. reţeaua Youtube: https://www.youtube.com/user/MuzeulDeArtaBM?reload=9 ;
 5. contul Instagram: @muzartbm

Informaţii viitoare privind reglementările de vizitare şi instrucţiunile de programare a vizitelor publicului vor fi transmise în timp util, în funcţie de deciziile conducerii, ale autorităţilor competente, respectiv ale forurilor superioare şi organismelor de specialitate.

dr. Tiberiu ALEXA,

Director,

dr. Ioan Angel NEGREAN,

Compartiment Programe, Marketing şi Produse Muzeale

Blue Blueberries Food Fact Facebook Post-2

Comunicat de presă


Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

anunță că

toate activitățile cu publicul, inclusiv vizitarea expozițiilor,

rămân suspendate până în 31 mai 2020.

Starea de sănătate și siguranța vizitatorilor noștri, respectiv a personalului muzeului, precum și a comunității ca întreg reprezintă una dintre prioritățile instituției noastre. Aplicăm în continuare măsurile luate de autorități pe plan național și internațional și lucrăm la adaptarea programului și a condițiilor de vizitare pentru a elimina riscurile și vulnerabilitățile generate de răspândirea COVID-19 pentru a putea relua programul cu publicul în condiții adecvate.

Informațiile privind reluarea accesului public vor fi transmise în timp util.

 

Colorful Art Exhibition Facebook Post

 

În această perioadă păstrăm legătura cu publicul nostru online. Vă poftim să parcurgeți turul virtual al Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» în secțiunea „Vizitare” de pe pagina web http://www.muzartbm.ro și pe blog la adresa muzeuldeartabaiamare.wordpress.com (nu uitați de activarea FlashPlayer). Activitatea instituției noastre continuă, iar pentru orice informații vă invităm să ne contactați pe adresa de e-mail muzartbm@yahoo.com sau prin intermediul rețelelor de socializare.

 

Blue Blueberries Food Fact Facebook Post-2

dr. Tiberiu ALEXA,

Director

dr. Ioan Angel NEGREAN,

Coordonator Birou programe şi marketing

 

Sărbători fericite!


SarbatoriFericiteMJACABM

%d blogeri au apreciat: