Activitate educaţională la Liceul de Artă


Vineri, 02.11.2012, de la ora 10, la Liceul de Artă din Baia Mare, s-a desfăşurat  prima activitate din cadrul Proiectului Educaţional Interjudeţean „Arta ca purtătoare de valori”.

Grupul ţintă a fost reprezentat de elevii clasei a IV-a, care timp de două ore au încercat să desluşească, teoretic şi practic, tainele lui Moş Crăciun, alături de învăţătoarea lor Cristina Walter, pedagogul muzeal Bonta Emese şi doamna inspector prof. Amelia Baciu.

Partea teoretică a debutat cu o prezentare a evoluţiei portretului în decursul vremii, de la masca de aur a lui Tutankamon şi portretul lui Nefertiti, până la portretele zilelor noastre. Apoi, având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, s-a dezbătut simbolistica culorii roşu prezentă în vestimentaţia lui Moş Crăciun, după care discuţia s-a îndreptat înspre aspecte precum: iubirea, generozitatea, trăirea, spiritul etc.

În partea practică a activităţii copiii au învăţat cum să realizeze un „Moş Crăciun” prin tehnica origami (împăturirea hârtiei). De remarcat este generozitatea şi bunătatea manifestată de copii, care, pe tot parcursul activităţii, s-au ajutat între ei, reuşind să termine toţi în timp util obiectul decorativ.

Obiectivul principal al acestei activităţi a fost modelarea personalităţii copiilor în vederea înţelegerii corecte şi a creării frumosului în viaţa de zi cu zi. Copii au putut astfel observa faptul că frumosul nu se limitează la crearea unor lucruri grandioase ci se regăseşte şi în comportamente, gesturi şi generozitatea faţă de semeni.

În concluzie, feedbackul primit de la copii pe parcursul activităţii este o dovadă vie a faptului că obiectivul de dezvoltare a abilităţilor şi atitudinilor estetice a fost atins.

Mai multe imagini din cadrul activităţii pot fi vizualizate pe pagina de facebook a muzeului.

Bonta Emese

Pedagog muzeal

Un nou proiect educaţional interjudeţean


Mâine, 02.11.2012, se va da startul proiectului educaţional interjudeţean „Arta ca purtătoare de valori” în care Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» este unul dintre parteneri alături de Liceul de Artă Baia Mare, Liceul de Artă Sibiu, Uniunea Artiştilor Plastici Baia Mare şi Inspectoratul Şcolar Baia Mare.

Proiectul se adresează unui număr de 250 de copii, cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani. Obiectivul principal al acestui proiect este modelarea personalităţii copiilor prin valori estetice, cu scopul de integrare a frumosului în viaţa de zi cu zi. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor desfăşura activităţi care să dezvolte sensibilitatea faţă de fenomenul estetic şi să contribuie la înţelegerea corectă a limbajului, procedurilor şi fenomenelor prin care se manifestă valorile estetice.

Prin activităţile teoretice şi practice, desfăşurate atât în cadrul muzeului cât şi în cadrul Liceului de Artă, se urmăreşte sensibilizarea elevilor faţă de limbajul artei, cultivarea capacităţilor de apreciere (gustul şi judecata estetică), formarea atitudinii estetice dar şi dezvoltarea creativităţii, simţului compoziţional, sensibilităţii cromatice, atenţiei, spiritului de observaţie, iniţiativei, capacităţii de a face conexiuni, îndemânării etc.

Noutatea în acest proiect constă în faptul că activităţile nu se vor desfăşura doar la muzeu ci şi în cadrul Liceului de Artă, unde unul dintre angajaţii muzeului urmează să fie prezent. Pe lângă activităţile de desen, pictură, colaje, se vor crea şi obiecte decorative folosind tehnica spiralării hârtiei (quilling) şi tehnica împăturirii hârtiei (origami). La sfârşitul fiecărei etape lucrările realizate de elevi vor fi expuse, jurizate şi premiate, valorificând astfel potenţialul creator al copiilor.

Profesorii de desen, majoritatea artişti, deţin un rol important în dezvoltarea sensibilităţii estetice. Pentru ca munca lor artistică să fie apreciată la adevărata valoare, copiii trebuie formaţi astfel încât să devină adulţi consumatori de artă avizaţi. Pentru a li se forma gustul, judecata estetică iar mai apoi atitudinea estetică, copiii trebuie implicaţi de mici în activităţi la Muzeul de Artă. Doar în acest mod aceştia vor ajunge ca la maturitate să-şi dorească o operă de artă în propria casă.

Bonta Emese

Pedagog muzeal

„Şcoala altfel” la Muzeul de Artă


Cu ocazia noului program educaţional Şcoala altfel – implementat în premieră la scară naţională de Ministerul Educaţiei – în săptămâna 2-6 aprilie Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» şi-a deschis porţile încă de luni dimineaţa (zi în mod tradiţional închisă pentru activităţile publice), spre a-i primi pe dascălii şi elevii doritori să pătrundă în lumea selectă a artei plastice. De la primele ore ale dimineţii muzeul a fost „asaltat” de tineri curioşi, interesaţi şi deschişi să pătrundă într-o lume mai puţin necunoscută. Pentru marea majoritate, acesta a fost cel dintâi contact nemijlocit cu exponate originale din domeniile picturii de şevalet, sculpturii, graficii şi artei decorative.

Pentru o fructificare eficientă a programului Şcoala altfel, Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» şi-a dat mâna cu grădiniţe, şcoli, şi licee din Baia Mare şi din judeţul Maramureş într-un demers generos din punctul de vedere al educaţiei nonformale, un demers cu un semnificativ potenţial de efecte formative. Pe lângă lărgirea orizontului educativ estetic, un alt obiectiv important asumat de muzeul nostru a fost şi acela al consolidării legăturilor cu instituţiile de învăţământ din reţeaua judeţeană, astfel încât să poată fi proiectate legături cu un caracter permanent, extinse dincolo de limitele propriu-zise ale programului Şcoala altfel.

Întregul personal al muzeului a fost mobilizat în îndrumarea, ghidarea şi supravegherea activităţilor de vizitare, primindu-i şi asistându-i cu căldură pe dascăli şi elevi. Timp de cinci zile spaţiile noastre expoziţionale au împrumutat mult din vivacitatea şi veselia tinerească specific adolescentină. Ne-am bucurat de micile uimiri atunci când  erau „descoperite“ înfăţişările mai vechi ale unor spaţii băimărene cunoscute din zilele de azi. Am răspuns multor întrebări legate de personalităţi artistice mai puţin cunoscute. Ne-am străduit să explicăm de ce, uneori, „copacii pot fi violeţi“! La capătul „excursiilor“ de cinci zile prin lumea artei băimărene, concluzionăm că deschiderea generaţiei tinere înspre frumosul încorporat în lucrări de artă vizuală este evident pozitivă, favorabilă. Ceea ce rămâne de făcut pe mai departe este să transformăm în „regulă“ (adică în regularitate!) „excepţia“ (adică singularitatea efortului educativ artistic prin unica frecventare anuală a spaţiilor expoziţionale de artă în săptămâna Şcolii altfel).

Am pledat insistent, atât în faţa dascălilor cât şi a tinerilor vizitatori, în susţinerea ideii de a se stimula efortul sistematic al vizitării şi revizitării expoziţiilor noastre de artă. În dialogurile concluzive pe care le-am purtat cu o bună parte dintre profesorii organizatori (le-am purtat, desigur, în afara tururilor de grup!), am subliniat observaţia că un tânăr care se află întâmplător în faţa unei opere de artă şi care este lipsit de orizontul de pregătire culturală minimală pentru a îi accesa înţelesurile şi mesajele, nu trage toate foloasele posibile, ci dimpotrivă, o astfel de împrejurare poate să-i creeze o stare de inhibiţie care, în viitor, riscă să se regăsească în refuzul contactului cu orice lucrare de artă. Or, o asemenea consecinţă este cu totul de nedorit. Posibilul „antidot“ (fireşte nu singurul din Baia Mare, dar cu siguranţă cel mai amplu, bogat şi divers) îl reprezintă Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» şi ale sale creaţii artistice aflate în prezentarea permanentă şi în demonstraţii expoziţionale cu caracter temporar.

Cu speranţa că mesajele noastre au fost şi vor fi receptate adecvat în mediul preuniversitar maramureşean, rămânem cu porţile şi inimile deschise în aşteptarea viitoarelor întâlniri deschise cu publicul nostru tânăr.

Programul anual «Noaptea muzeelor» poate fi un astfel de binevenit prilej în cursul lunii mai!

Emeşe Bonta

Arta ca purtătoare de valori: binele, adevărul şi frumosul


Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», reprezentat de domnul director dr. Tiberiu Alexa, şi Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu”, reprezentată de doamna director prof. Orha Monica, au semnat ieri, 29.03.2012, un acord de parteneriat cu titlul „Arta ca purtătoare de valori: binele, adevărul şi frumosul”. În cadrul acestui parteneriat, doamnele învăţătoare Molnar Tunde, Ninacs Maria, Balint Tunde şi Balint Katalin, împreună cu un grup de 45 de elevi, au optat pentru o formă de educaţie interactivă realizată prin dezbaterea temelor operelor de artă expuse în muzeu.

Copiii de la Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu” în vizită la muzeu

Obiectivul parteneriatului a fost atât educaţia artistică cât şi educaţia morală, ilustrată cu măiestrie de artiştii Şcolii Hollosy. Ideea a pornit de la paradigma socratică care spune că esenţial este „să cultivăm virtuţi printr-un învăţământ bun, pentru că, dacă omul cunoaşte virtutea, el este în mod necesar bun”.

Pianul de la etaj – atracţia celor mici

Sensul dat de Socrate educaţiei este acela de a face oamenii să devină mai buni. Acelaşi deziderat este urmărit şi de artă. Deci, încă din antichitate, atât în învăţământ cât şi în artă, intervin trei deziderate morale principale, trei valori,  care fuseseră considerate „adevărul, binele şi frumosul”, practica vieţii sociale şi artistice obligându-ne în permanenţă să formulăm judecăţi de valoare, să facem ierarhizări şi să despărţim valorile autentice de nonvalori.

Poză de grup la finalul vizitei

Cele patru învăţătoare de la Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu” au înţeles că învăţarea valorilor şi atitudinilor morale este un proces dificil şi subtil. A discerne adevărul de fals, realul de iluzoriu, a fi stăpânul propriilor dorinţe, credinţe, pasiuni, a fi onest, a-l respecta pe celălalt, se poate învăţa şi la Muzeul Judeţean de Artă, datorită bogatului patrimoniu purtător de valori, de atitudini care exaltă sentimente, creează stări de spirit, ce sunt ilustrate cu măiestrie de mari artişti ai artei băimărene şi nu numai, prin creaţiile lor.

Bonta Emese

Gestionar custode-sală

URBAN VELO – concurs de orientare urbană pe biciclete


Duminică, 09.10.2011, va avea loc concursul „URBAN VELO – concurs de orientare şcolară pe biciclete”. Concursul vizează familiarizarea băimărenilor cu ciclismul urban şi conştientizarea acestora cu privire la istoria oraşului şi obiectivele cultural-turistice într-o manieră dinamică şi sportivă.

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» contribuie la implementarea concursului în calitate de partener, prin oferirea de sponsorizări pentru premii, precum şi prin punerea la dispoziţia participanţilor a spaţiului şi a resurselor informaţionale şi materiale.

%d blogeri au apreciat: