COMUNICAT DE PRESĂ


 

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

vă comunică

programul muzeului în perioada sărbătorilor pascale:

 

 • Sâmbătă (30 aprilie), program normal de vizitare între orele 10 – 16,30.
 • În zilele de duminică şi luni (1 şi 2 mai 2016), Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai nr.8, este închis.

Începând de marţi (3 mai), program normal de vizitare, între orele 10 – 16,30.

    

dr. Ioan Angel Negrean,

Şef Compartiment Programe, Marketing şi Promovarea Produselor Muzeale

Redeschiderea Expoziției Permanente a Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (video)


invitatie presa

Astăzi, 22 aprilie, la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a avut loc prezentarea publică a expozției permanente „Centrul Artistic Baia Mare – Repere Europene între Tradiții și Inovații”. O bună parte din exponatele acesteia nu au mai fost prezentate publicului băimărean până acum, ele provenind din achiziții, donații, respectiv restaurări.

 Cu același prilej a avut loc și vernisajul celei de a VIII-a ediții a expoziției tematice temporare: «Arta Dialogului European. Pictura în Noua Colonie Internațională de la Baia Mare». 

La deschidere ne-au onorat cu prezența reprezentați de vârf ai autorităților administrative, artiști și studenți, elevi și profesori ai Liceului de Arte Baia Mare și colegi specialiști din muzeele băimărene. Au luat cuvântul Dr. Tiberiu Alexa, directorul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», domnul Gabriel-Valer Zetea, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș și coordonator responsabil – la acest nivel administrativ – al funcționării muzeului nostru, domnul Catalin Cherecheș, Primar al Municipiului Baia Mare și Președinte al Consiliului Municipal Baia Mare, domnul Florin Tătaru, deputat de Maramureș în Parlamentul României și Dr. Laura Ghinea, președinta Filialei Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici și Consilier Local.

Deschiderea a fost transmisă în direct pe pagina de Facebook a Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia și o puteți (re)vedea oricând aici.

Expoziția este deschisă pentru public de marți până duminică, între orele 10:00 și 16:30 la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», pe strada 1 Mai, nr. 8.

Vă așteptăm!

Lucrarea lunii ianuarie 2016 – Tasso Marchini, „Dublu potret”


Lucrarea lunii ianuarie la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» este Tasso Marchini, „Dublu Portret”.

Studiul de caz este realizat de către Dr. Ioan Angel Negrean, șeful Compartimentului Programe, Marketing și Promovarea Produselor Culturale. Textul integral poate fi consultat permanent pe pagina web a muzeului.

Vizionare plăcută!

Videoclip realizat de Compartimentul Programe, Marketing și Promovarea Produselor Culturale, în cadrul proiectului expozițional „Lucrarea lunii”.

 

 

PROIECTUL EXPOZIȚIONAL LUCRAREA LUNII


Lucrarea lunii constituie un program multianual, mixt și integrat ale cărui rădăcini experimentale coboară (în cazul muzeului nostru) în mileniul trecut, mai întâi pe la începutul anilor 1970, apoi în vremea anilor deceniului 1990 [1]). Acest program își propune să promoveze, pe piața ofertelor culturale, serii lunare de produse muzeale care combină trei dintre componentele esențiale ale unei instituții precum este și Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», care „(…) se defineşte ca instituţie publică de cultură şi cercetare ştiinţifică, aflată în serviciul comunităţii, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării, recreării şi a valorificării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei, manifestărilor, dezvoltării şi evoluţiei comunităţii artistice din «Centrul Artistic Baia Mare», atât în context local, cât şi în contextele naţional şi internaţional.[2] – și anume:

 1. cercetarea științifică a patrimoniului propriu prin: 
  •  investigații de interpretare artistico–estetică întreprinse asupra unor artefacte reprezentative pentru istoria și evoluția fenomenului artistic de la Baia Mare (așa-zisa „școală de la Baia Mare”) cu scopul de a identifica și releva specificități privind:
   • organizarea și structurările compoziționale;
   • particularitățile de construcție și de articulare ale limbajului formal, respectiv
   • constituirea vectorilor de mesaj ideatic, articularea elementelor de conținut și de discurs și agregarea viziunilor artistice individuale ce caracterizează creațiile unor reprezentați – recunoscuți și/sau mai puțin cunoscuți public – ai trecutului și prezentului Centrului Artistic Baia Mare; 
  •  cercetări analitice consacrate unor studii de caz bio-bibliografice privind identitățile cultural–artistice personale ale unor creatori – recunoscuți, sau mai puțin cunoscuți public – și contextualizarea acestora în derularea filiației istorice, a evoluției vieții comunitare, a săvârșirii producției artistice, precum și a promovărilor acesteia în spațiul public (prin instrumente expoziționale, mediatice, educaționale etc., la nivel local, regional, național și internațional), desfășurate în Centrul Artistic Baia Mare, de la fondarea sa (1896) și până la zi; 
 2. valorificarea expozițională a rezultatelor cercetării științifice proprii prin câte un ciclu anual de serii microexpoziționale lunare (câte 12 lucrări anual), prezentate public la sediul muzeului (prin expunerea în holul de intrare în circuitul expozițional), în regim de gratuitate pentru vizitarea publică (pe bază de bilete de acces gratuit), și diseminate mediatic prin intermediul infrastructurii proprii de comunicare electronică (siturile web: http://www.muzartbm.ro/category/lucrarea-lunii/; blog: https://muzeuldeartabaiamare.wordpress.com/category/lucrarea-lunii/; facebook: https://www.facebook.com/MJACABM/), respectiv prin intermediul publicării sistematice a eseurilor de prezentare în presa locală scrisă (săptămânalul băimărean Gazeta de Maramureș); 
 3. generarea unui model de analiză, investigare și apropriere interpretativă a operei/lucrării de artă plastică cu funcții de „joc” / exercițiu de pedagogie muzeală din categoria „story telling”, în beneficiul demotic al unui public larg (indiferent de determinări sau apartenențe ale acestui public la grupe de vârstă, de gen, de statut social sau intelectual ș.a.m.d.).

Firește, proiectul nostru nu este nici inedit, nici singular. El se încadrează pe deplin în tipologia, tot mai răspândită în muzeografia românescă actuală, a microexpozițiilor seriale cu un singur exponat, reunite sub titulaturi diferite, dar care își asumă obiective similare: artefactul lunii, exponatul lunii etc..

Și, cu siguranță se cuvine să amintim în această ordonare de informații, remarcabilul proiect național «Sunt obiect de muzeu, caut vizitator», proiect derulat – cu impact public major – în decursul semestrului al II-lea al anului 2012 de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (coordonator: Dragoș Neamu; cu sprijinul financiar al AFCN, în parteneriat publicistic cu ziarul România Liberă) și realizat în colaborare cu mai multe muzee din țară [3] – muzeul nostru numărându-se printre contributori [4].

Studiile de caz publicate și promovate din decembrie 2011 și până acum (inițial pe blog-ul nostru; apoi, începând din 2013, exclusiv pe site-ul nostru web), reprezintă, înainte de toate, rodul eforturilor de cercetare, analiză și investigație artistico–estetică depuse lunar, sistematic, de colegii mei dr. Ioan Angel Negrean și dr. Dorel Topan.

Lor le revine meritul de a fi cristalizat schema de argumentare analitică menită să descifreze caracteristice relevante ale lucrărilor – pe care le-au ales și le-au propus publicului – abordând (într-o manieră discret și utilitar didacticistă) trei planuri majore: stucturarea compozițională, alcătuirea spectacolului coloristic, alcătuirea sensurilor și semnificațiilor mesajului ideatic generat de fiecare artist în parte.

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», Lucrarea lunii

Rezultă texte explicative interesante care decodifică, în beneficiul „utilizatorului”, trasee de „citire” menite să faciliteze, cu un grad mare de accesibilitate, asemenea unui „ghid de utilizare” sui generis, eforturile de lecturare și descifrare a „misterelor” tăinuite în aceste lucrări de artă mai ales de către un spectator/„cititor” nespecializat, iar nu doar de către les connaisseurs.

De la bun început, într-o succesiune lunară ritmică pornită în decembrie 2011, aceste eseuri analitice și interpretative sunt postate public pe site-urile muzeului nostru [5] (din inițiativa și prin munca colegei noastre, drd. Izabela Pop). Cifrele de accesare online înregistrate până astăzi nu permit estimăm că proiectul nostru pare să aibă parte de un interes public semnificativ.

Iată că acum a venit momentul să deschidem un „nou capitol” evolutiv: realizarea și promovarea publică în „spațiul virtual“ a unor variante tip «video clipart» pentru programul «Lucrarea lunii» – capitol de „înnoire tehnologico–mediatică și de comunicare/promovare» menit să fructifice dinamic, în format filmic, versiunea „statică” a postărilor de până acum. Datorăm acest efort „de dezvoltare” inițiativei benefice pe care și-o asumă, de acum încolo, tânăra și noua noastră colegă, referent drd. Oana Enășel – inițiatoare și realizatoare, începând din ianuarie 2016, a proiectului «Lucrarea lunii –video». Domniei sale îi vor reveni meritele, după cum și sarcinile și responsabilitățile punerii în „lucrare” filmică și de promovare a noilor cercetări și eseuri pe care urmează să le realizeze, pe mai departe, colegii noștri dr. Ioan A. Negrean și dr. Dorel Topan.

În mod firesc, ne dorim ca noile noastre eforturi să Vă convingă – odată în plus ! – pe Dumneavoastră, Partenerii noștri în lumea mediului virtual, despre valoare, spectaculozitatea și relevanța culturală a creațiilor zămislite, începând din 1896, în CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE !!!

Urmăriți-ne !!! Cercetați-ne !!! Iar, atunci când veți dori, împărtășiți-ne gândurile, impresiile, dorințele Dumneavoastră !!!

Vă așteptăm !!!

 

Dr. Tiberiu ALEXA

Director al Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

 


 

[1] În cele două perioade în care a activat ca muzeograf în cadrul Secție de artă a Muzeului Județean Maramureș (mai înâi între 1968-1975; apoi începând din 1990 – când a îndeplinit și funcția de conducere de șef de secție, până în septembrie 2006), istoricul de artă Mihai Muscă a experimentat în două rânduri formula incipientă a unui asemenea program în varianta Tabloul săptămânii. Interesantă și productivă s-a dovedit versiunea promovată la începutul anilor deceniului1990, când un număr semnificativ de piese au fost expuse public la sediul muzeului băimărean de artă, prezentările fiind valorificate publicistic într-un important serial de articole publicate în cotidianul băimărean Graiul Maramureșului, cu sprijinul reputatului și regretatului jurnalist Vasile Radu Ghenceanu. Aceste experimente preliminează și, deopotrivă, fundamentează formula restructurată în prezentul program Lucrarea lunii – formulă elaborată și adoptată în cursul anului 2011, și promovată public începând cu luna decembrie 2011.

[2] Cf. Regulament de organizare și funcționare a Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», Capitolul I. Dispoziții generale, articolul 1, alineatul 1; aprobat prin Hotărârea nr. 115/24 iulie 2013 a Consiliului Județean Maramureș.

[3] În perioada septembrie-noiembri au fost prezentate muzeal, și au fost promovate jurnalistic în paginile cotidianului central România Liberă, „poveștile” personalizate a 58 de expozate propuse de muzee membre ale Rețelei Naționale a Muzeelor din România.

[4] . Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a participat cu lucrarea Malul Săsarului la Baia Mare, spectaculoasă realizare „moderat fovistă”, din 1908, a pictorului polonez Stanisłas Stückgol, piesă prezentată public ca Lucrare a lunii noiembrie 2012 și inclusă, desigur, în paginile acestui microalbum.

[5] Vezi mai pe larg pe blogul nostru: https://muzeuldeartabaiamare.wordpress.com/category/lucrarea-lunii.

 

Noaptea muzeelor 2015


În data de 16 mai 2015, în cadrul evenimentului internaţional Noaptea Muzeelorvă invităm să luaţi parte la activităţile desfăşurate de către Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»,  la sediul său din str. 1 Mai, nr. 8, după următorul program:

 • 15:00 – 24:00: vizitarea expoziţiei permanente „Centrul Artistic Baia Mare. Repere Europene între tradiţii şi inovaţii” şi a expoziţiei temporare „Donaţia Dr. Ioan Meţianu”;
 • 16:00 – 18:00: proiecţii video (basme celebre): Hansel şi Gretel, Croitoraşul cel viteaz, Prâslea cel voinic şi merele de aur, Gâsca cu pene de aur, Prinţul fermecat (program adresat cu precădere copiilor);
 • 18:00 – 19:00: film de prezentare a creaţiei artistului plastic Nicolae Apostol;
 • 19:00 – 21:00: „Panteon artistic de Baia Mare” (partea II; film realizat de Hitter Ferenc);
 • 21:00 – 24:00: proiecţii videoclipuri „André Rieu – concerte în aer liber”.

logo Noaptea muzeelor 2015

Accesul vizitatorilor la programele muzeului din data de 16 mai 2015 se va realiza pe bază de bilet gratuit.

Având în vedere desfăşurarea acestui eveniment, în data de 16.05.2015, în intervalul orar 10:00 – 14:59, Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» este închis.

Începând de duminică, 17 mai 2015, se reia programul normal de vizitare, în intervalul orar 10:00 – 16:30.

%d blogeri au apreciat: