Expoziţia «Patrimoniu 2. Restaurări şi conservări 2007-2013»


În perioada aprilie-mai 2014 iubitorii de artă au posibilitatea de a vizita în cadrul muzeului nostru expoziţia temporară «Patrimoniu 2. Restaurări şi conservări 2007-2013».

Aceasta este cea de-a doua expoziţie care prezintă o parte din lucrările supuse în ultimii 6 ani procedurilor de restaurare şi conservare activă.

Dat fiind statutul său de capodoperă, lucrarea Triptic realizată de Tibor Boramisza continuă să domine vizual şi această expoziţie. Astfel, cei care nu au apucat să viziteze expoziţia temporară anterioară Patrimoniu – restaurări şi conservări active 2007 – 2013, mai au o şansă să admire grandioasa capodoperă a artistului Boramisza. Pe lângă această lucrare, noua expoziţie temporară cuprinde şi lucrări semnate de alte nume celebre ale Centrului Artistic Baia Mare, precum Ipolit Strâmbu, Andras Mikola sau Dimitrie Cabadaeff.

Cu toate că experienţa de vizitare fizică a unei expoziţii nu are substitut din punct de vedere calitativ, pentru cei care din diverse motive nu au posibilitatea să ne treacă pragul în urmtoarea perioadă, prezentăm mai jos lucrările expuse în cadrul expoziţiei «Patrimoniu 2. Restaurări şi conservări 2007-2013».

Lansare de carte şi o nouă expoziţie temporară


Muzeul Judetean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» vă invită la lansarea cărţii: Dinamica orientărilor estetice în pictura contemporană.

Evenimentul va avea loc miercuri, 17 octombrie, ora 14, în cadrul expoziţiei: Feţe, lucruri, interfeţe a artistului Dorel Topan.

Eugen Pascu, Peisaj la Baia Mare


Artist complex (pictor, sculptor, grafician), Eugen Pascu s-a născut în localitatea Zenta din Iugoslavia la 2 august 1895 şi apoi, după mai multe peregrinări prin oraşele transilvănene, se stabileşte în 1920 la Baia Mare, unde trăieşte până la stingerea sa din viaţă, în 5 septembrie 1948.

Începând din 1912, studiază la Şcoala Superioară de Artă Plastică din Budapesta, avându-i ca profesori pe cunoscuţii pictori Ferenczy Károly, Zemplényi Tivadar şi Réti István.

Peisaj la Baia Mare – Eugen Pascu

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

Eugen Pascu cunoaşte la Budapesta mişcările de avangardă artistică „Ma” (Azi) şi „A Nyolcat” (Cei opt), unde a activat alături de braşoveanul Hans Mattis Teutsch şi timişoreanul Béla Uitz.

Încă din anul 1914 ia contact cu mediul artistic băimărean, participând la cursurile Şcolii libere de pictură, dar debutul se produce tot la Budapesta, în cadrul Salonului Oficial, în 1916.

Între 1920-1927 participă cu lucrări de sculptură, grafică şi pictură la expoziţii organizate la Baia Mare. Prima sa prezenţă semnificativă se consemnează în cadrul expoziţiei de sinteză transilvăneană din 1921 de la Cluj, a doua şi ultima, fiind tot la Cluj în 1930, an după care, bolnav fiind, n-a mai expus, dar a continuat să lucreze, mai ales în domeniul picturii de şevalet.

Deşi Eugen Pascu era un artist aplecat cu predilecţie asupra reprezentării motivului antropomorf pe care îl încărca de adânci şi diverse semnificaţii, găsim în creaţia artistului şi câteva peisaje care vin să întregească personalitatea sa artistică, pe de o parte, şi ansamblul creaţiei sale, pe de altă parte. Un astfel de exemplu este şi lucrarea Peisaj la Baia Mare, o mai nouă achiziţie a muzeului nostru, pe care v-o supunem atenţiei în continuare.

Lucrarea, realizată în tehnica ulei pe pânză, având dimensiuni moderate (50×65 cm), reprezintă cadrul natural al unui grup de case, probabil o mărginime, o periferie băimăreană, subiect predilect pentru o bună parte a pictorilor băimăreni.

Lucrarea lunii octombrie 2012

Compoziţia lucrării scoate în evidenţă trei registre dispuse orizontal unul peste celălalt. De jos în sus avem registrul terestru, reprezentat de o pajişte verde care ocupă mai puţin de o treime din suprafaţa tabloului şi care vrea să ne spună că pe verde s-a clădit societatea, că natura este temelia oricărui demers întreprins de om. Registrul imediat superior, dispus deasupra celui terestru este cel al construcţiilor şi al vegetaţiei aeriene. Deşi nu este cel mai întins ca suprafaţă, lui i se acordă importanţa majoră în compoziţia lucrării, pentru că aici, în acest registru avem concentrată aproape în întregime, frământarea energetică a lucrării. Structura frământată a acestui registru este dată, formal, de alternanţa geometriilor severe ale construcţiilor cu cele mai puţin rigide dar întortocheate, date de partea aeriană a arborilor, ambele organizate într-un ritm plastic dinamic, vioi, în care jocul diagonalelor este dominant. Această orchestraţie a formelor este susţinută, completată şi închegată de organizarea cromatică a acestui registru, care oferă spectacolul tensiunilor cromatice prin contrastele complementarelor roşu şi verde, dar şi frumuseţea armonizărilor acestor contrarii prin frumoase zone de pasaj acromatic şi o mulţime de  tente rupte, care pe lângă rolul de liant cromatic dau savoare picturală lucrării.

Cu siguranţă cel mai mare ca întindere este registrul superior, cel aerian, care este şi cel mai „uşor”, liniştitor, diafan, rezolvat cromatic prin treceri subtile de la griuri de roz la griuri de albastru, prin care pictorul scoate în evidenţă spectacolul cromatic din primele două registre şi parcă ne transmite sentimentul că toată această frământare terestră, în care fiecare dintre noi îşi găseşte locul, se petrece sub imensitatea, liniştita şi protectoarea cupolă a cerului.

Şi tocmai pentru că nu demult am lăsat în urmă căldura verii, îndemnăm publicul iubitor de frumos să vină, să vadă şi să se încălzească, de la căldura pe care ne-o transmite aceast minunat peisaj ce poartă semnătura Eugen Pascu.

 dr. Ioan Angel Negrean,

muzeograf

Vernisajul Taberei Internaţionale de Arte Plastice “Landscape No Borders”


Ieri, 28.08.2012, de la ora 17:00, la Colonia Pictorilor din Baia Mare, a avut loc vernisajul celei de-a doua ediţii a Taberei Internaţionale de Arte Plastice “Landscape No Borders”. Tabăra a fost organizată de către Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Baia Mare în colaborare cu Fundaţia Dorel Cherecheş, la aceasta participând artişti atât din România cât şi din Ungaria, Polonia şi China.

Cei care au participat ieri la deschiderea oficială a expoziţiei, pe lângă faptul că au putut admira lucrările realizate în cadrul taberei, au avut parte şi de o prezentare a Centrului Artistic de la Baia Mare, susţinută de către domnul dr. Tiberiu Alexa, directorul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Prezentarea a debutat cu proiectarea unor imagini ale Băii Mari – datând de la sfârşitul secolului XIX, începutul secolului XX – realizându-se apoi trecerea către ilustrarea evoluţiei structurilor instituţionale specifice Centrului Artistic de la Baia Mare în decursul ultimilor 117 ani.

În cea de-a doua parte a avut loc o abordare cronologică a evoluţiei Centrului Artistic de la Baia Mare din punct de vedere istorico-tradiţional, intern dar şi estetico-stilistic, un accent deosebit punându-se pe acest ultim criteriu. Diferitele structuri şi straturi estetico-artistice manifestate în arta plastică şi vizuală băimăreană, nu numai că au fost clasificate din punct de vedere evolutiv, dar au fost şi ilustrate practic prin creaţia mai multor artişti ce au activat la Baia Mare, fie în calitate de colonişti permanenţi, fie în calitate de colonişti temporari. Astfel, prezentarea a fost utilă atât specialiştilor în arte plastice (deoarece le-a dat ocazia să-şi diversifice cunoştinţele deja deţinute) cât şi celor mai puţin experimentaţi în acest domeniu, care au putut să-şi formeze o primă imagine referitoare la conceptul românesc privind identitatea Centrului Artistic Baia Mare, cu aplicaţii de caz referitoare la diferenţele compoziţionale între modelele estetice şi stilistice realist-impresioniste, avangardiste, tradiţionaliste şi postmoderniste şi la diferitele straturi de influenţă aferente acestora.

 Izabela Pop

Foto: dr. Ioan Angel Negrean

%d blogeri au apreciat: