La mulți ani, Traian Moldovan!


Astăzi, 23 august, îl aniversăm pe sculptorul Traian Moldovan, iar în semn de prețuire, lucrarea lunii august la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» este sculptura sa, „Alter Ego”. Vă invităm să o admirați în holul principal al Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» și să citiți, pe pagina web a muzeului, materialul scris de pictorul dr. Ioan Angel Negrean și de dr. Tiberiu Alexa, critic și istoric de artă.

Traian-Moldovan_Alter-ego-780x1024

”Alter Ego” – Traian MOLDOVAN

 

Relația lui Traian Moldovan cu Centrul Artistic Baia Mare este una îndelungată. Se stabilește la Baia Mare în 1966, și lucrează în beneficiul muzeului timp de 16 ani ca muzeograf principal – șeful secției de artă a Muzeului Județean Maramureș. Colaborarea continuă și ulterior, printr-o serie de proiecte expoziționale și prin organizarea și coordonarea simpozioanelor estivale de sculptură de la Baia Sprie și Cărbunari și a taberelor internaționale de pictură.

Într-un interviu acordat lui Emil Șimandan, el declară:

”M-am apropiat de Centrul Artistic din Baia Mare atras de tradiţiile existente pe linia artei plastice din acest oraş. Am în vedere vestita şcoală de pictură înfiinţată în anul 1896, care se continuă prin generaţiile actuale la un nivel artistic superior. Când spun acestea mă gândesc la culoarea locală, la specificul judeţului nostru, la acest angrenaj complex creat între societate şi artistul contemporan. Provin dintr-o localitate din centrul Transilvaniei, din Chidea, de lângă Cluj-Napoca, însă prin evoluţia artistică din ultimii ani mă consider integrat în grupul artiştilor băimăreni.”  (În: Şimandan, Emil. ”Un spectacol pentru o mie de ani: interviuri”. Arad, 1981, pp. 109-113.)

Activitatea lui Traian Moldovan la Baia Mare este multidirecțională și foarte bogată. Alături de numeroasele expoziții personale și de grup a organizat peste 50 de expoziții în calitate de curator muzeograf, evenimente artistice și happeninguri, a desfășurat activități de cercetare științifică și a avut merite deosebite în managementul expozițional și muzeal.

Lucrarea Lunii August 2018 la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» este Traian MOLDOVAN – ”Alter Ego”. Descrierea lucrării este disponibilă aici.

 

Reclame

Vernisajul absolvenților masteranzi, 4 iulie 2016


Expoziția absolvenților primei promoții de studii masterale – Secția Arte Plastice – Pictură ale Centrului Universitar Nord, din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca

 

Prima promoție a absolvenților de studii masterale – Secția Arte Plastice – Pictură din cadrul Centrului Universitar Nord – a organizat luni, 4 iulie 2016, la Golden Gallery din Gold Plaza, vernisajul expoziției finale care marchează obținerea titlului MA și, deopotrivă, intrarea în „arena” vieții publice de „artiști deplin competitivi”!!!
Expoziția a fost deschisă de conclavul didactic și artistic al corpului profesoral academic băimărean compus din: lect. univ. dr. Ioan Angel Negrean, prof. univ. dr. Nicolae Suciu, conf. univ. dr. Kovacs Bertalan și conf. univ. dr. Adrian Chira. Lucrările vor putea fi vizionate până la mijlocul lunii iulie.

 

Lucrarea Lunii Martie 2016 – Zoltán BITAY, „Studenta”


Lucrarea Lunii Martie la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» este Zoltán BITAY, „Studenta”.

Studiul de caz este realizat de către Dr. Ioan Angel Negrean, șeful Compartimentului Programe, Marketing și Promovarea Produselor Culturale. Textul integral poate fi consultat permanent pe pagina web a muzeului.

Vizionare plăcută!

 

PROIECTUL EXPOZIȚIONAL LUCRAREA LUNII


Lucrarea lunii constituie un program multianual, mixt și integrat ale cărui rădăcini experimentale coboară (în cazul muzeului nostru) în mileniul trecut, mai întâi pe la începutul anilor 1970, apoi în vremea anilor deceniului 1990 [1]). Acest program își propune să promoveze, pe piața ofertelor culturale, serii lunare de produse muzeale care combină trei dintre componentele esențiale ale unei instituții precum este și Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», care „(…) se defineşte ca instituţie publică de cultură şi cercetare ştiinţifică, aflată în serviciul comunităţii, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării, recreării şi a valorificării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei, manifestărilor, dezvoltării şi evoluţiei comunităţii artistice din «Centrul Artistic Baia Mare», atât în context local, cât şi în contextele naţional şi internaţional.[2] – și anume:

 1. cercetarea științifică a patrimoniului propriu prin: 
  •  investigații de interpretare artistico–estetică întreprinse asupra unor artefacte reprezentative pentru istoria și evoluția fenomenului artistic de la Baia Mare (așa-zisa „școală de la Baia Mare”) cu scopul de a identifica și releva specificități privind:
   • organizarea și structurările compoziționale;
   • particularitățile de construcție și de articulare ale limbajului formal, respectiv
   • constituirea vectorilor de mesaj ideatic, articularea elementelor de conținut și de discurs și agregarea viziunilor artistice individuale ce caracterizează creațiile unor reprezentați – recunoscuți și/sau mai puțin cunoscuți public – ai trecutului și prezentului Centrului Artistic Baia Mare; 
  •  cercetări analitice consacrate unor studii de caz bio-bibliografice privind identitățile cultural–artistice personale ale unor creatori – recunoscuți, sau mai puțin cunoscuți public – și contextualizarea acestora în derularea filiației istorice, a evoluției vieții comunitare, a săvârșirii producției artistice, precum și a promovărilor acesteia în spațiul public (prin instrumente expoziționale, mediatice, educaționale etc., la nivel local, regional, național și internațional), desfășurate în Centrul Artistic Baia Mare, de la fondarea sa (1896) și până la zi; 
 2. valorificarea expozițională a rezultatelor cercetării științifice proprii prin câte un ciclu anual de serii microexpoziționale lunare (câte 12 lucrări anual), prezentate public la sediul muzeului (prin expunerea în holul de intrare în circuitul expozițional), în regim de gratuitate pentru vizitarea publică (pe bază de bilete de acces gratuit), și diseminate mediatic prin intermediul infrastructurii proprii de comunicare electronică (siturile web: http://www.muzartbm.ro/category/lucrarea-lunii/; blog: https://muzeuldeartabaiamare.wordpress.com/category/lucrarea-lunii/; facebook: https://www.facebook.com/MJACABM/), respectiv prin intermediul publicării sistematice a eseurilor de prezentare în presa locală scrisă (săptămânalul băimărean Gazeta de Maramureș); 
 3. generarea unui model de analiză, investigare și apropriere interpretativă a operei/lucrării de artă plastică cu funcții de „joc” / exercițiu de pedagogie muzeală din categoria „story telling”, în beneficiul demotic al unui public larg (indiferent de determinări sau apartenențe ale acestui public la grupe de vârstă, de gen, de statut social sau intelectual ș.a.m.d.).

Firește, proiectul nostru nu este nici inedit, nici singular. El se încadrează pe deplin în tipologia, tot mai răspândită în muzeografia românescă actuală, a microexpozițiilor seriale cu un singur exponat, reunite sub titulaturi diferite, dar care își asumă obiective similare: artefactul lunii, exponatul lunii etc..

Și, cu siguranță se cuvine să amintim în această ordonare de informații, remarcabilul proiect național «Sunt obiect de muzeu, caut vizitator», proiect derulat – cu impact public major – în decursul semestrului al II-lea al anului 2012 de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (coordonator: Dragoș Neamu; cu sprijinul financiar al AFCN, în parteneriat publicistic cu ziarul România Liberă) și realizat în colaborare cu mai multe muzee din țară [3] – muzeul nostru numărându-se printre contributori [4].

Studiile de caz publicate și promovate din decembrie 2011 și până acum (inițial pe blog-ul nostru; apoi, începând din 2013, exclusiv pe site-ul nostru web), reprezintă, înainte de toate, rodul eforturilor de cercetare, analiză și investigație artistico–estetică depuse lunar, sistematic, de colegii mei dr. Ioan Angel Negrean și dr. Dorel Topan.

Lor le revine meritul de a fi cristalizat schema de argumentare analitică menită să descifreze caracteristice relevante ale lucrărilor – pe care le-au ales și le-au propus publicului – abordând (într-o manieră discret și utilitar didacticistă) trei planuri majore: stucturarea compozițională, alcătuirea spectacolului coloristic, alcătuirea sensurilor și semnificațiilor mesajului ideatic generat de fiecare artist în parte.

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», Lucrarea lunii

Rezultă texte explicative interesante care decodifică, în beneficiul „utilizatorului”, trasee de „citire” menite să faciliteze, cu un grad mare de accesibilitate, asemenea unui „ghid de utilizare” sui generis, eforturile de lecturare și descifrare a „misterelor” tăinuite în aceste lucrări de artă mai ales de către un spectator/„cititor” nespecializat, iar nu doar de către les connaisseurs.

De la bun început, într-o succesiune lunară ritmică pornită în decembrie 2011, aceste eseuri analitice și interpretative sunt postate public pe site-urile muzeului nostru [5] (din inițiativa și prin munca colegei noastre, drd. Izabela Pop). Cifrele de accesare online înregistrate până astăzi nu permit estimăm că proiectul nostru pare să aibă parte de un interes public semnificativ.

Iată că acum a venit momentul să deschidem un „nou capitol” evolutiv: realizarea și promovarea publică în „spațiul virtual“ a unor variante tip «video clipart» pentru programul «Lucrarea lunii» – capitol de „înnoire tehnologico–mediatică și de comunicare/promovare» menit să fructifice dinamic, în format filmic, versiunea „statică” a postărilor de până acum. Datorăm acest efort „de dezvoltare” inițiativei benefice pe care și-o asumă, de acum încolo, tânăra și noua noastră colegă, referent drd. Oana Enășel – inițiatoare și realizatoare, începând din ianuarie 2016, a proiectului «Lucrarea lunii –video». Domniei sale îi vor reveni meritele, după cum și sarcinile și responsabilitățile punerii în „lucrare” filmică și de promovare a noilor cercetări și eseuri pe care urmează să le realizeze, pe mai departe, colegii noștri dr. Ioan A. Negrean și dr. Dorel Topan.

În mod firesc, ne dorim ca noile noastre eforturi să Vă convingă – odată în plus ! – pe Dumneavoastră, Partenerii noștri în lumea mediului virtual, despre valoare, spectaculozitatea și relevanța culturală a creațiilor zămislite, începând din 1896, în CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE !!!

Urmăriți-ne !!! Cercetați-ne !!! Iar, atunci când veți dori, împărtășiți-ne gândurile, impresiile, dorințele Dumneavoastră !!!

Vă așteptăm !!!

 

Dr. Tiberiu ALEXA

Director al Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

 


 

[1] În cele două perioade în care a activat ca muzeograf în cadrul Secție de artă a Muzeului Județean Maramureș (mai înâi între 1968-1975; apoi începând din 1990 – când a îndeplinit și funcția de conducere de șef de secție, până în septembrie 2006), istoricul de artă Mihai Muscă a experimentat în două rânduri formula incipientă a unui asemenea program în varianta Tabloul săptămânii. Interesantă și productivă s-a dovedit versiunea promovată la începutul anilor deceniului1990, când un număr semnificativ de piese au fost expuse public la sediul muzeului băimărean de artă, prezentările fiind valorificate publicistic într-un important serial de articole publicate în cotidianul băimărean Graiul Maramureșului, cu sprijinul reputatului și regretatului jurnalist Vasile Radu Ghenceanu. Aceste experimente preliminează și, deopotrivă, fundamentează formula restructurată în prezentul program Lucrarea lunii – formulă elaborată și adoptată în cursul anului 2011, și promovată public începând cu luna decembrie 2011.

[2] Cf. Regulament de organizare și funcționare a Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», Capitolul I. Dispoziții generale, articolul 1, alineatul 1; aprobat prin Hotărârea nr. 115/24 iulie 2013 a Consiliului Județean Maramureș.

[3] În perioada septembrie-noiembri au fost prezentate muzeal, și au fost promovate jurnalistic în paginile cotidianului central România Liberă, „poveștile” personalizate a 58 de expozate propuse de muzee membre ale Rețelei Naționale a Muzeelor din România.

[4] . Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a participat cu lucrarea Malul Săsarului la Baia Mare, spectaculoasă realizare „moderat fovistă”, din 1908, a pictorului polonez Stanisłas Stückgol, piesă prezentată public ca Lucrare a lunii noiembrie 2012 și inclusă, desigur, în paginile acestui microalbum.

[5] Vezi mai pe larg pe blogul nostru: https://muzeuldeartabaiamare.wordpress.com/category/lucrarea-lunii.

 

COMUNICAT DE PRESĂ


Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», vă invită să participaţi luni 3 noiembrie 2014, ora 18, la prezentarea oficială a volumului «Motivul antropomorf în pictura din Centrul Artistic Baia Mare – De la realismul plein air-ist la postmodernism», realizat de dr. Ioan A. Negrean şi produs de muzeul nostru în cadrul colecţiei editoriale Mica bibliotecă de artă băimăreană (nr. 33).

Evenimentul va avea loc cu ocazia finisajului expoziţiei «verde şi verde negrean» de la Galeria de Artă a U.A.P. Filiala Baia Mare, de pe b-dul Bucureşti nr. 6.

Prezentarea volumului, apărut la editura clujeană ALMA MATER, va fi oficiată de dr. Tiberiu Alexa, directorul muzeului şi dr. Mihai Păunescu, directorul editurii.

 

 Ioan Angel Negrean,

Şef Birou Programe şi Marketing

%d blogeri au apreciat asta: