Comunicat de presă


Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

anunţă

reluarea parțială a activităților cu publicul

 

Circuitul expozițional temporar al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» va fi deschis pentru vizitare începând de miercuri, 24 iunie 2020.

Accesul publicului este posibil de miercuri până duminică, în intervalul orar 10,00 – 16,30, exclusiv prinprogramare prealabilă, cu respectarea regulilor obligatorii stabilite de conducerea muzeului, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă, în condiţiile ridicării graduale a restricţiilor în conformitate cu Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

ACCESUL • VIZITAREA EXPOZIȚIILOR • COMPORTAMENTUL ADECVAT ÎN MUZEU

Reguli obligatorii pentru prevenirea infectărilor în contextul pandemiei generate de COVID-19

 

ACCESUL în muzeu se face prin:

 • programare prealabilă online a vizitei la adresa http://www.muzartbm.ro/programari-vizite/ cu cel puțin 24 ore înaintea vizitei planificate;
 • bilet de acces care se achiziționează de la casieria muzeului: plata se face exclusiv în numerar, la următoarele tarife: preț întreg (adulți) – 3 lei; preț redus (tineret) – 2 lei;
 • restricționarea la prezența unui singur vizitator / unui singur grup familial (maximum 4 persoane) în circuitul de vizitaredatorită imposibilității asigurării unui circuit unidirecțional – cu puncte de intrare / ieșire distincte;
 • intrarea unui nou vizitator / grup familial, conform programului de vizitare, se va face numai după ieșirea vizitatorului / grupului familial precedent din incinta muzeului;
 • efectuarea obligatorie a triajului observaţional: nu se permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
 • termometrizarea noncontact a tuturor vizitatorilor de către personalul instituţiei special desemnat în acest sens: nu se permite accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală ce depăşeşte 37,3°C;
 • se interzice accesul persoanelor care vor refuza să le fie verificată temperatura prin termometrizarea noncontact;
 • dezinfectarea încălţămintei folosind covoarele decontaminante (cu dezinfectant pe bază de alcool) la intrarea în muzeu, respectiv la intrarea în holul de primire;

 

VIZITAREA EXPOZIȚIILOR se face prin:

 • programul de vizitare: miercuri – duminică, între orele 10:00 – 17:00;
 • intervalul 13:05-13:50: pauză de 45 de minute pentru efectuarea dezinfecţiei şi a aerisirii spaţiilor expoziţionale;
 • 25 de minute – durata maximă a vizitei;
 • ora 16:30: eliberarea ultimului bilet de intrare;
 • orele de intrare: 10:00, 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30;
 • orele de ieșire: 10:25, 10:55; 11:25; 11:55; 12:25; 12:55; 14:25; 14:55; 15:25; 15:55; 16:25; 16:55;

 

COMPORTAMENTUL ADECVAT ÎN MUZEU se face prin:

 • purtarea obligatorie a unei măști medicale, sau non-medicale, pe întreaga durată a vizitei: masca se poziţionează astfel încât să acopere integral nasul, gura şi bărbia;
 • dezinfectarea mâinilor folosind dispozitivele noncontact prevăzute cu dezinfectant pe bază de alcool, înainte și după utilizarea bancnotelor și monedelor la casierie (pentru plata biletelor de acces) și, respectiv, la standul cu suvenire (pentru achiziționarea produselor oferite);
 • distanţarea fizică de siguranţă – cel puţin 2 m faţă de ceilalţi vizitatori şi față de personalul muzeului;
 • respectarea circuitului de vizitare stabilit în spațiile de trecere, în interiorul sălilor de expunere și în zona standului cu suvenire, precum şi indicaţiile personalului de supraveghere şi ale serviciului de pază;
 • interzicerea atingerii artefactelor aflate în expunere;
 • restrângerea la maximum posibil a interacțiunii între vizitatori și personalul muzeului;
 • suspendarea pe mai departe a ghidajelor și a oricăror alte activități educaționale pentru public.

 

RedeschidereMJACABM

 

Publicul este invitat să admire expoziția temporară tematică „Primăvara. Portretul unui anotimp”, curatori dr. Ioan Angel Negrean și dr. Dorel Topan și Ciclul de micro-expoziții «Lucrarea lunii» – Iunie 2020: „Nándor Deák, Parcul din Baia Mare”.

Circuitul expozițional permanent este închis pentru activitățile cu publicul. Această măsură cu caracter temporar de durată lungă se datorează execuţiei unor lucrări de reparații curente, întreţinere, igienizare, îmbunătăţire a sistemelor de securizare şi, totodată, pentru actualizarea tematicii expoziției permanente cu noi lucrări achiziționate, respectiv restaurate în ultimii zece ani. Acestea reprezintă demersuri în pregătirea «Jubileului 125» pentru aniversarea fondării «Centrului Artistic Baia Mare» din anul 1896.

Informaţii privind eventualele modificări vor fi transmise în timp util.

dr. Tiberiu ALEXA, 

Director

dr. Ioan Angel NEGREAN,   

Coordonator Birou programe şi marketing

Comunicat de presă


MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE»

INFORMARE

privind pregătirile pentru reluarea parţială a activităţilor cu publicul

Conducerea Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă implementarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă, în condiţiile ridicării graduale a restricţiilor în conformitate cu Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

La Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», începând cu data de miercuri 17 iunie a.c., activităţile cu publicul urmează să fie reluate parţial, gradual şi cu condiţia respectării reglementărilor generale, precum şi cu condiţia respectării unor condiţii particulare specifice instituţiei noastre muzeale.

 • Astfel, într-o primă fază, a cărei durată o estimăm până cel puţin la începutul anului şcolar 2020/2021, se va relua doar activitatea de vizitare a circuitului expoziţional temporar.
 • Rămân suspendate pe mai departe celelalte tipuri de activităţi cu publicul (ştiinţifice, educaţionale, de promovare, etc.).
 • Se închide temporar circuitul expoziţional permanent în vederea realizării, în perioada imediat următoare, a unor lucrări de reparaţii curente şi de reabilitare estetică la sălile expoziţionale situate la parterul clădirii principale. După efectuarea acestora şi după scurgerea perioadei legale de carantinare a spaţiilor expoziţionale reabilitate (patru luni calendaristice), urmează să se efectueze operaţiunile curatoriale şi muzeotehnice de actualizare şi înnoire a expoziţiei permanente «Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiţii şi inovaţii», expoziţie care preconizăm să fie redeschisă pentru vizitarea publică printr-un ceremonial festiv la începutul lunii mai 2021 cu prilejul împlinirii jubileului de 125 de ani de la fondarea Centrului Artistic Baia Mare.

Starea de sănătate şi siguranţa vizitatorilor noştri, ale personalului muzeului şi cele ale comunităţii ca întreg, precum şi asigurarea calităţii optimale pentru stările de conservare şi de sănătate ale patrimoniului muzeal pe care îl tezaurizăm – reprezintă priorităţi majore ale muzeului nostru. Pentru a elimina riscurile şi vulnerabilităţile generate de răspândirea COVID-19, şi urmând măsurile luate de autorităţi pe plan naţional şi internaţional, lucrăm la elaborarea unor reguli de desfăşurare a vizitei şi pentru implementarea următoarelor categorii de măsuri:

 • Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală;
 • Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator;
 • Măsuri care privesc angajatorii.

Întrucât configuraţia spaţiilor de acces şi a spaţiilor expoziţionale nu ne permite constituirea unui circuit unidirecţional de vizitare, în vederea respectării măsurilor legale adoptate pentru evitarea infectărilor virale, accesul publicului se va face în regim strict limitat şi controlat:

 1. calendarul vizitelor: săptămânal în zilele de miercuri până duminică, între orele 10-17 (ultima intrare: 16:30)
 2. sunt acceptate doar două tipuri de vizitări:
  • vizita individuală;
  • vizită în grup familial restrâns – maximum 4 persoane din aceeaşi familie;
 3. organzarea vizitării se poate face doar cu programare prealabilă (online şi/sau telefonic);
 4. accesul în incinta muzeului se va face conform orarului (10-16:30), printr-un număr de 12 intrări planificate zilnic, din 30 în 30 de minute, cu o pauză pentru dezinfecţie între orele 12:55-13:55;
 5. intrările şi ieşirile din incinta muzeului sunt astfel corelate încât o nouă intrare nu se efectuează decât după ieşirea prealabilă din spaţiul muzeal a vizitatorului / a vizitatorilor precedenţi, astfel încât să se evite intersectarea vizitatorilor în timpul parcurgerii traseului circuitului muzeal;
 6. durata vizitei nu va depăşi 25 minute, iar pe parcursul acesteia, vizitatorii vor fi asistaţi, îndrumaţi şi supravegheaţi de membrii personalului muzeului special desemnaţi în acest scop;
 7. pe durata efectuării vizitei sale individuale¸vizitatorul are asigurat acces solitar în incinta muzeului (fără a fi pus în situaţia intersectării cu vreun alt vizitator);
 8. numărul maxim al vizitatorilor admişi simultan în circuitul muzeal expoziţional poate fi de cel mult 4 persoane – cu condiţia ca acestea să fie membri ai aceleiaşi familii;
 9. biletele de acces se achiziţionează exclusiv de la casieria muzeului în baza programării prealabile (online şi/sau telefonic), iar plata se face numerar:
 • 3 lei – bilet pentru adult;
 • 2 lei – bilet cu reducere pentru tineri sub 25 de ani (şcolari şi studenţi, pe baza carnetelor specifice); tineretul preşcolar are acces gratuit.
 1. NU este posibilă plata cu card şi nicio altă formă de plată electronică;
 2. Muzeul nu oferă servicii de ghidaj;
 3. accesul în muzeu se face cu respectarea condiţiilor igienico–sanitare specifice prevăzute în reglementările specifice privind prevenţia infectării coronavirale:
 • după verificarea prealabilă a temperaturii prin termoscanare non-contact / refuzul acceptării termoscanării duce automat la interzicerea accesului în incinta muzeului;
 • prin dezinfecţia încălţămintei la pătrunderea în incinta muzeului;
 • cu dezinfectarea mâinilor la dispozitivul aflat la intrarea în muzeu;
 • prin obligativitatea purtării corecte a măştii pe tot parcursul prezenţei în muzeu;
 • prin obligativitatea păstrării distanţării fizice de cel puţin 2 metri, distanţă de separare faţă de personalul muzeului.

 

În paralel cu redeschiderea la public a spaţiului expoziţiilor temporare, continuăm activitatea online a instituţiei noastre, prin canalele de comunicare uzuale:

 1. pagina web: https://www.muzartbm.ro/ ;
 2. pagina blog: https://muzeuldeartabaiamare.wordpress.com;
 3. reţeaua de socializare Facebook: https://www.facebook.com/MJACABM/ ;
 4. reţeaua Youtube: https://www.youtube.com/user/MuzeulDeArtaBM?reload=9 ;
 5. contul Instagram: @muzartbm

Informaţii viitoare privind reglementările de vizitare şi instrucţiunile de programare a vizitelor publicului vor fi transmise în timp util, în funcţie de deciziile conducerii, ale autorităţilor competente, respectiv ale forurilor superioare şi organismelor de specialitate.

dr. Tiberiu ALEXA,

Director,

dr. Ioan Angel NEGREAN,

Compartiment Programe, Marketing şi Produse Muzeale

Blue Blueberries Food Fact Facebook Post-2

Suspendarea temporară a programului cu publicul


După cum știți, epidemia de coronavirus COVID-19 s-a răspândit în diferite regiuni ale lumii, inclusiv în anumite zone din Uniunea Europeană, și constituie o amenințare la adresa sănătății publice.

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a adoptat o serie de măsuri preventive.

Toate vizitele sunt în prezent suspendate.

Aceste măsuri vor dura cel puțin până la 31 martie 2020.

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» își exprimă speranța că ne puteți vizita în viitor și își cere scuze pentru eventualele neplăceri.

Vă asigurăm că aceste măsuri sunt temporare. Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» monitorizează situația în timp real și își va adapta măsurile în consecință.

Vă mulțumim pentru înțelegere.


 

Mint az bizonyára Ön előtt is ismeretes, a COVID-19 koronavírus-járvány átterjedt a világ különböző régióira, köztük egyes európai uniós régiókra is, és veszélyt jelent a közegészségre.

A Megyei Művészeti Múzeum «Nagybányai Művészeti Központ» elővigyázatossági intézkedéseket léptetett életbe.

 

Jelenleg a látogatás szünetel. 

Ezek az intézkedések legalább 2020. március 31-ig érvényben maradnak.

Reméljük, hogy a jövőben ellátogathat a Megyei Művészeti Múzeumba Nagybányai Művészeti Központ, és ezúton is elnézést kérünk az okozott kellemetlenségért.

Biztosíthatjuk, hogy ezek csupán ideiglenes intézkedések. A Megyei Művészeti Múzeum Nagybányai Művészeti Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet és intézkedéseit ennek megfelelőn alakítja.

Megértésüket ezúton is köszönjük!


 

As you are surely aware, the coronavirus COVID-19 outbreak has spread to different regions of the world, including clusters in certain regions in the European Union and constitutes a threat to public health.

«Baia Mare Artistic Centre» Art Museum has adopted precautionary measures.

 

All visiting activities are currently suspended.

These measures will last at least until 31 March 2020.

«Baia Mare Artistic Centre» Art Museum hopes that you can visit us in the future, and apologises for any inconvenience.

Please rest assured that these are measures of a temporary nature. «Baia Mare Artistic Centre» Art Museum is monitoring the situation in real time and will adapt its measures accordingly.

 Thank you for your understanding!

 

 

Comunicat de presă


Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

propune publicului expoziția temporară

Captură de ecran din 2020-02-28 la 10.39.47

Expoziția prezintă lucrări din patrimoniul muzeului și

va fi deschisă spre vizitare în perioada martie – aprilie 2020

în sala de expoziții temporare a Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Pentru a celebra începutul primăverii și sărbătorile dedicate doamnelor și domnișoarelor, în intervalul 1-8 Martie, toate vizitatoarele Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» au acces gratuit, atât în expoziția permanentă, cât și în cea temporară. Vă așteptăm cu drag de marți până duminică, între orele 10,00 – 16,30!

 

Mai mult, prima săptămâna a lunii martie va prezenta publicului opt doamne ale artei băimărene. În fiecare zi, pe canalele de comunicare utilizate de muzeu – site, rețele de socializare, e-mail etc. – vor fi publicate imagini și descrieri ale artistelor care au activat în cadrul

Centrului Artistic Baia Mare.

 

Primăvara începe #LaNoiLaArtă!

  

 dr. Ioan Angel Negrean, Şef Compartiment Programe, Marketing şi Promovarea Produselor Muzeale

drd. Oana Enășel, Referent de specialitate

                      

Comunicat de presă


Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

anunță reluarea programului obișnuit de vizitare, începând de vineri, 3 ianuarie 2020.

Vă invităm să admirați următoarele proiecte expoziționale:

 • Expoziția permanentă: «Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiție și inovație»;
 • Expoziția temporară interactivă «Safari Urban»;
 • Ciclul de micro-expoziții «Capodopere ale picturii românești: Nicolae DĂRĂSCU, Bărci în port (1914)»;
 • Ciclul de micro-expoziții «Lucrarea lunii» – ianuarie 2020: „Georgeta NĂPĂRUȘ – Costum 10 (1978)”.

 

Expozițiile sunt deschise pentru vizitare la sediul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», pe strada 1 Mai nr.8, de marți până duminică, între 10,00 – 17,00 (accesul vizitatorilor se face până la 16,30). Prețul unui bilet este de 7 lei pentru adulți, respectiv 3 lei pentru elevi și studenți.

 

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» oferă publicului posibilitatea achiziționării abonamentelor de vizitare, cu valabilitate pe parcursul unui an calendaristic. Vizitatorii pot alege, în funcție de preferințe, dintre cele patru variante care permit accesul la șase expoziții permanente sau temporare, acordă prioritate la rezervarea locurilor la evenimentele speciale și alte beneficii punctuale, anunțate pe parcursul anului. Prețul unui abonament variază între 12 și 30 lei și poate fi achiziționat de la casieria muzeului. Detalii pe adresa de e-mail muzartbm@yahoo.com, pe blogul muzeului sau la sediul instituției.

 

Vă așteptăm cu drag, și în 2020, la noi, „la Artă”!

 

 

drd. Oana Enășel

Referent de specialitate

Compartiment Programe, Marketing şi Promovarea Produselor Muzeale

%d blogeri au apreciat: