Înșir-te Mărgărite!


Insir-teMargarite

Rostul artei e să transmită mesaje, să nască reacții, trăiri și emoții. Când picturile sunt atât de puternice încât să inspire și celelalte arte, rezultatul e… spectaculos. Mici spectacole ne-au oferit și tinerii actori membri ArtSpot, cu care-am construit o povestire în ramă (la propriu, dar și la figurat!).

Vă poftim în lumea noastră de culoare !

 

 

Dorel PETREHUȘ (n.1957)

Discursul artistului Dorel Petrehuș articulează o atitudine de profund civism, o perspectivă globală de autentică inserție socială. Poate că lucrarea „Din lumea 9” are o funcție cheie în acest sens. Răstignit între visare-plăcere-înstrăinare de sine și de lume, omul contemporan se confruntă cu una dintre cele mai tulburi crize din întreaga existență a speciei. Dorel Petrehuș nu face altceva decât să transcrie plastic semnele acestui moment de cumpănă. Cu alte cuvinte tomografiază expresiile prezentului pe care îl încarcă cu fiorul inefabil al picturalității, păstrând intact tot amestecul gregar de purități și cangrene care ne marchează existența cotidiană.

Despre viitor, niciun cuvânt, nicio perspectivă, nicio rostire imaginară. Pentru că viitorul nostru nu îl încape și pe cel al artistului.

dr. Tiberiu ALEXA, în „Dorel Petrehuș. Tomografii contemporane” (2004), seria EXPOZITII a Micii biblioteci de artă maramureșeană

 

 

Sándor ZIFFER (1880 – 1962)

Sándor Ziffer este fără tăgadă unul din cei mai importanți reprezentanți al fenomenului artistic băimărean. O privire retrospectivă ni-l prezintă în contextul cronologic al Centrului Artistic Baia Mare având una din prezenţele cele mai  îndelungate, persistente, active şi definitorii, atât prin creatia sa artistică cât şi prin rolul de mentor şi, de asemenea, prin puterea inspiraţionala a operei sale.

Datele si evenimentele biografice şi-au pus în mod evident amprenta asupra personalităţii lui Ziffer. A avut parte de o copilărie dificilă: din pricina unei scarlatine infantile netratată corespunzător și-a pierdut aproape în totalitate auzul, apoi a rămas șchiop în urma unei paralizii infantile. Toate acestea i-au marcat inevitabil personalitatea: artistul devine o fire introvertită, suspicioasă, retrasă. Se ştie că ultima perioadă din viaţă şi-a petrecut-o acasă unde avea atelierul, lucru care a determinat restrângerea repertoriului tematic al picturilor din anii 1940-1950. Din aceşti ani avem multe imagini din atelier, grădina sa, naturi statice, autoportrete. Tema portretului la Ziffer este dominată de subtema autoportretului pe mai toată perioada creaţiei sale. Cu siguranţă putem afirma că introvertirea sa ţine direct de ars poetica pictorului. În cazul lucrării de faţă regăsim cam tot ce este esenţial în definirea stilului şi a viziunii artistului: grija pentru robusteţea compoziţiei, exuberanţa cromatică, precizia contururilor, preocuparea pentru definirea clară a formelor, analiza contextuală a personajului.

dr. Dorel TOPAN

 

 

József BALLA (1910 – 1991)

Compoziţiile artistului József Balla, cu peisaje şi portrete sunt expresioniste prin modalitatea sa de exprimare plastică.  Artistul aduce însă o viziune suprarealistă în bună parte prin limbajul său de un umor, dus uneori până la grotesc, mai ales în compoziţiile care abordează probleme sociale.

Dincolo de stăpânirea şi relevarea unor calităţi indiscutabile de colorist şi de o putere de sintetizare şi interpretare a formelor, ceea ce îl caracterizează este naraţiunea care se desprinde din subiectele sale. O lume a antropomorfului ambientată cu elemente motivistice extrase din realul concret dar şi din imaginarul colectiv sau cel afectiv al pictorului este redată de Balla în cheie ludică, ironică, sau chiar sarcastică pe care pictorul hâtru o priveşte şi ne-o dezvăluie cu afectivitate pozitivă. O viziune asupra realului concret se intersectează cu lumea imaginarului şi uneori cu lumea nevăzutului.

dr. Dorel TOPAN

 

 

Mihai OLOS (1940 – 2015)

Artist emblematic în istoria contemporană a Centrului Artistic Baia Mare – lider marcant al „generaţiei ‘60” şi promotor al „reinternaţionalizării” artei băimărene după izolarea proletcultistă din anii deceniului 1950, Mihai Olos s-a manifestat totodată ca unul dintre principalii contributori la înnoirile experimentaliste avangardist târzii şi postmodernist timpurii ale artelor vizuale din România perioadei 1960-1980. De asemenea, Mihai Olos este artistul băimărean contemporan cu cea mai consistentă notorietate internaţională. A dobândit această notorietate relativ de timpuriu, iar apoi şi-a consolidat-o constant, îndeosebi datorită spiritului creativ insurgent şi inovativ complex, nu arareori excentric, nonconformist și polemic, pe temeiul căruia a articulat o viziune plastică profund originală într-un discurs ideatic şi în forme plastice deplin congruente modernităţii europene târzii, prelucrând elemente definitorii din zestrea artei populare arhaice maramureşene.

dr. Tiberiu ALEXA

 

 

János THORMA (1870 – 1937)

Complexitatea şi anvergura personalităţii lui János Thorma se poate distinge atât prin creaţia sa artistică cât şi prin rolul pe care l-a avut în anul 1896 ca unul dintre fondatorii coloniei de artişti de la Baia Mare, pentru ca apoi între anii 1902-1927 să devină principalul profesor al Asociaţiei Pictorilor de la Baia Mare, iar din 1917 preşedintele acestei Asociaţii. În plan administrativ şi pedagogic implicarea lui Thorma este determinantă pentru dezvoltarea calităţii activităţii artistice a Centrului Artistic Baia Mare, pentru deschiderea spre caracterul multinaţional, pentru asumarea toleranţei dintre acumulările tradiţionale şi suflul novator, pentru influenţa imensă pe care a avut-o asupra dezvoltării schimbului de experienţe artistice şi formării personalităţilor artistice în mod direct sau indirect.

Asumarea şi practicarea la Baia Mare a spiritului modern aduce prin experienţele europene de primă mână şi prin spiritul liber al şcolii de aici un elan şi o anvergură încă insuficient explorate şi apreciate. Meritele deosebite revin în bună măsură activităţii artistice dar şi celei pedagogice şi administrative ale lui János Thorma.

dr. Dorel TOPAN

 

 

Zoltán BITAY (n.1931)

Cunoscut pictor şi grafician, Zoltán Bitay şi-a realizat pregătirea artistică urmând, la Cluj, cursurile secţiei Pictură din cadrul Institutului de Arte Plastice «Ion Andreescu», pe care le-a absolvit în anul 1958, avându-i ca profesori şi mentori pe Tibor Kádár, Teodor Harşia şi Béla Nagy Abodi. Imediat după absolvire s-a stabilit la Baia Mare, unde a şi debutat la Expoziţia Regională din 1958 a membrilor Filialei Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici din România. Zoltán Bitay s-a integrat rapid în mişcarea artistică băimăreană participând, apoi, cu regularitate aproape anuală, la expoziţiile oficiale anuale şi la cele de grup şi colective organizate de filiala băimăreană a U.A.P.R.

Pe lângă pictura de şevalet, artistul s-a preocupat în egală măsură de grafica de şevalet şi apoi de grafica publicitară, de arta decorativă şi de for public, făcând astfel dovada calităţilor sale de artist complex, capabil să treacă uşor de la o tehnică la alta. Sunt notabile lucrările artistice realizate de Zoltán Bitay în tehnicile mozaicului, a vitraliului etc.

Pentru întreaga activitate artistică, în anul 2012 lui Zoltán Bitay i s-a decernat premiul şi diploma Artistul Anului, conferite de Consiliul Local Baia Mare, Primăria Municipiului Baia Mare şi Filiala Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

 dr. Ioan Angel NEGREAN

„Înșir-te Mărgărite” reunește o serie de evenimente de tip performance, realizate pe parcursul anului 2019 de Compartimentul Programe Educaționale, Marketing și Promovarea Produselor Culturale al Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», în parteneriat cu Asociația Culturală ArtSpot Baia Mare. Momentele artistice au fost susținute de viitorii tineri actori Teodora CUPȘE, Anand DONCA, Edy MARKIȘ, Leea MAROȘAN, Cristina MICULAICIUC, Victor ȘANTA, coordonați de Dragoș CĂLIN.

Această prezentare necesită JavaScript.

Câştigătorii concursului «Best of MINIFILM»


În data de 18.06.2015, la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a avut loc premierea câştigătorilor concursului de scurt-metraje „Best of Minifilm”. Aceştia sunt:

Premiul I – trailerul „Bipolar”, realizat de elevii Zlampa Ciprian, Zlampa, Diana, Domniţa DIana şi Cozma Carmen (Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare);

Premiul al II-lea – trailerul „Cyber Heist”, realizat de elevii Duligean Vlad, Bârsan Adrian, Postol Norbert, Tămaş Paul şi Cin Cristian (Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare);

Premiul al III-lea – trailerul „Dread Out”, realizat de Vinţu Patricia şi Besenyi Beatrice (Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare);

Menţiuni – filmele „Jaf premeditat”, „Trei zile” şi „Influenţa timpului”.

Elevii câştigători au fost premiaţi cu broşuri, cărţi şi ilustrate de la Muzeul de Artă, produse cosmetice dar şi cu bani. Sponsorii acestui concurs au fost: doamnele Dr. Valeria Brezoczki, Loredana Danciu şi Sanda Farcaş.

Filmuleţele câştigătoare pot fi vizionate mai jos.

Art Safari Bucureşti 2014


Vernisajul expoziţiei «Patrimoniu – restaurări şi conservări active 2007 – 2013»


Oraşul şi artiştii


%d blogeri au apreciat: